منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

گزارش عملکرد به مردم

در این صفحه ضمن آشنایی با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و زیر مجموعه هایش ، گزارش عملکرد آنها را نیز مشاهده خواهید کرد.

 

 

برای ورود به صفحه معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی اینجا کلیک کنید.

 برای ورود به صفحه واحد کارگزینی اینجا کلیک کنید.

برای ورود به صفحه واحد آموزش و رفاه کارکنان اینجا کلیک کنید.

 

گزارش عملکرد واحد از تاریخ 1400/8/20 تا 1400/11/20:

1. اقدام در جهت لباس فرم متحد الشکل کارکنان شهرداری (در مرحله اجرا)
2. تشکیل شورای معاونین و برگزاری جلسات منظم هفتگی
3. راه‌اندازی واحد آموزش و امور رفاهی پرسنل شهرداری
4. نصب سیستم جدید حضور و غیاب به دو صورت چشمی و انگشتی  برای ساختمانی شماره 1 و 2 شهرداری و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل 
X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد