منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس
0 مطالب جدید

کارکنان شهرداری ملبس به لباس فرم متحد الشکل شدند

کارکنان شهرداری ملبس به لباس فرم متحد الشکل شدند

مهمترین اخبار

شهردار تنکابن ؛
بمنظور حفظ آراستگی ظاهری و احترام به ارباب رجوع و تقویت هویت سازمانی کارکنان شهرداری ملبس به لباس فرم متحد الشکل شدند.

? گفتنی است : همساني لباس منابع انساني در يك سازمان علاه بر ايجاد حس قانون‌ پذيري، تبعيت ‌پذيري اجتماعي را نيز تقويت مي كند، ضمن آنكه اين امر موجب اتحاد بيشتر بين نيروي انساني مي شود موضوعی که بیش از پیش در مجموعه بنام شهرداری تنکابن احساس میشد ، مجموعه ای که در نگاه اول تمام اجزای آن بمانند یک خانواده بوده و همدلی و هم افزایی این خانواده منجر به پیشبرد بهتر و هماهنگ امورات شهری منجر خواهد شد ،در همین راستا با حضور شهردار تنکابن و توجه ویژه ایشان به ارتقا سطح سازمانی پرسنل شاهد اقدامات نوینی در حوزه سازمانی هستیم اقداماتی از قبیل برگزاری دوره ای کلاس های آموزشی تا ایجاد و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو در شهرداری تنکابن بعنوان یک نهاد خدمتگزار هستیم .

?گام بعدی این اقدامات یکسان سازی لباس کارکنان شهرداری بوده که این مهم نیز در روزهای اخیر انجام گردید.

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد