منو

منو اصلی

18
چهارشنبه, می
0 مطالب جدید

برگزاری نخستین جلسه شورای اداری شهرداری تنکابن

برگزاری نخستین جلسه شورای اداری شهرداری تنکابن

مهمترین اخبار

نخستین جلسه شورای اداری در سال جدید عصر دیروز با حضور مرتضی فرجی رئیس شورای شهر تنکابن و حضور معاونین ،روئسای سازمان های دوگانه و مسئولین دوایر شهرداری و حراست مجموعه شهراری برگزار گردید.

شهردار تنکابن // ارزیابی سازمانی از عملکرد دوایر مختلف شهرداری در دستور ماهانه کار شهرداری می باشد .

مهم ترین رئوس مطالب ارائه شده توسط شهردار تنکابن در جمع کارکنان دوایر مختلف شهرداری:

✔آموزش های سازمانی ضمن خدمت و شهروندی در کلیه ی سطوح مورد توجه مدیران دوایر قرار گیرد .

✔در بحث آتش نشانی سه اولویت مورد توجه باشد ؛ آموزش ، برگزاری مانور های آتش نشانی در سطح شهر و ارتقا سطح آمادگی جسمانی

✔نظم و انضباط مالی با توجه به شرایط اقتصادی حاضر مدنظر مدیران مالی قرار گیرد.

✔توجه ویژه به خدمات الکترونیک و ایجاد زیرساخت های جهت پایه ریزی شهر الکترونیک

✔ کلیه پروژه های عمرانی تا پایان اردیبهشت در سامانه دولتی ستاد قرار گیرد .

✔پیگیری موضوعات پرده سر بصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.