منو

منو اصلی

18
چهارشنبه, می
0 مطالب جدید

استقبال از طرح شفافیت سازی در شهرداری تنکابن

مهمترین اخبار

شهردار تنکابن در جلسه شورای اداری مطرح کرد : طرح شفاف سازی جهت انتشار مناقصه و مزایده ها در سامانه دولتی ستاد مورد توجه و حضور تعداد بالای پیمانکاران در هر پروژه قرار گرفته است.

 شهردار تنکابن خاطرنشان کرد ؛ طرح شفاف سازی در شهرداری تنکابن مدت هاست اجرایی شده و کلیه مناقصات و مزایده های شهرداری در سامانه دولتی ستاد در معرض عموم قرار گرفته و بازخوردهای بسیار خوبی در این بخش گرفتیم بطوریکه در هر پروژه عمرانی و یا حتی خرید کالا بالغ بر بیست پیمانکار حضور پیدا میکند .

 وی در بخش دیگری افزود ؛ در بخش قراردادها و هزینه کردهای عمرانی نیز پروژه ها را در سامانه شفافیت شهرداری بارگذاری کردیم و پروژه های آتی شهرداری در حوزه مطالعاتی و عمرانی نیز برای مردم در معرض عموم قرار دادیم .

شهردار تنکابن همچنین تاکید کرد ؛ اقدامات خوبی در حوزه شفافیت در شهرداری تنکابن انجام شده البته این پایان راه نیست و آغاز راه بوده و تلاش مان این بوده تا در همه موارد بتوانیم با مردم شفاف سخن بگوییم چرا که مردم ولی نعمتان اصلی ما هستند و صحبت صادقانه با مردم سبب می شود اعتماد دوسویه بین مردم و شهرداری برقرار شود و ایجاد اعتماد به مشارکت شهروندان در مباحث شهری کمک شایانی میکند.