منو

منو اصلی

18
چهارشنبه, می
0 مطالب جدید

اجرای سه پروژه زیر ساختی در سایت زباله پرده سر تنکابن

اجرای سه پروژه زیر ساختی در سایت زباله پرده سر تنکابن

مهمترین اخبار

با توجه به دعوت شهردارتنکابن از کارشناسان فنی اداره کل محیط زیست شهرداری های کشور و همچنین کارشناسان سازمان مدیریت پسماند استان و استانداری مازندران ؛

 


صبح امروز پانزدهم اردیبهشت نشست ابتدایی در دفتر شهردار تنکابن برگزار و موضوعات اولیه به بحث و بررسی گذاشته شد و سپس حاضرین در نشست از محل سایت زباله بازدید میدانی از کلیه بخش های سایت و پروژه ها بعمل آوردند.

 تصمیم گیری نهایی بعد از بازدید میدانی در جلسه دوم حول تعیین و تکلیف پروژه های قبلی و نیازهای آتی سایت مورد بحث و برسی قرار گرفت و تصمیماتی با حضورکارشناسان پیرامون سه محور کلی اخذ شد.

نخست : ساماندهی محل دفن شامل ؛ زهکشی ،شیب بندی و لوله گذاری و نحوه صحیح دپو زباله

دوم_ساخت سوله و محل تخمیر زباله برای گسترش ظرفیت کود کمپوست

سوم_ایجاد تصفیه خانه شیرابه با شرایط فنی جدید ابلاغ شده از سوی سازمان شهرداری ها

 در این نشست تاکید شد که ادامه پروژه ی تونلینیگ بلحاظ فنی مورد تایید سازمان شهرداری ها نبوده لذا شهرداری تنکابن نسبت به ادامه کار اقدامی صورت نخواهد داد
همچنین در مورد پروژه تصفیه خانه شیرابه نیز تاکید بر شرایط فنی جدید از سوی سازمان شهرداری ها به شهرداری تنکابن جهت ادامه کار ابلاغ شد و مقرر گردید شهرداری تنکابن جهت ادامه کار از روش اجرایی سازمان شهرداری ها تبعیت نماید.

ضمنا اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژه های مذکور در حدود ۳۸ میلیارد تومان برآورد گردید که با توجه به جلسه کارشناسی روز جاری که از مدت ها قبل توسط شهردار تنکابن درخواست شده بود و امروز محقق گردید و همزمانی آن با حضور وزیرمحترم کشور که در حاشیه حضور در یادواره شهید شیرودی روز گذشته از سایت زباله پرده سر نیز بازدید نمود امید است که مسیر تامین اعتبار با همدلی و سرعت بیشتری محقق تا پروژه های زیر ساختی سایت پرده سر به مرحله اجرا برسد

گفتنی است در تمامی بازدید های مدیران استانی و کشوری از سایت زباله ،دهیار و اعضای شورای روستای پرده سر به نمایندگی از اهالی زحمتکش روستای پرده سر بعنوان ناظرین دعوت به حضور داشته تا از اقدامات و برنامه های شهرداری در زمینه سایت زباله مطلع باشند.