منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس
0 مطالب جدید

سامانه مدیریت دانش

سامانه مدیریت دانش

سامانه مدیریت دانش

 

 

 ایجاد پایگاه جامع و به هنگام دانش ، جهت تامین دسترسی لحظه ای کلیه بهره برداران مجاز و همچنین واکاوی و استخراج دانش از منابع عظیم داده های اطلاعاتی و آشکارسازی اطلاعات ضمنی و در نهایت ایجاد زمینه برقراری مدیریت مدرن با استفاده از راه کارهای مدیریت دانش در شهرداری تنکابن

اثراتی که از تحقق چشم انداز فوق حاصل خواهد آمد، عبارتند از :

مدیریت دانش به شهرداری یاری می کند که اطلاعات مهم را بیابد ، گزینش ، سازماندهی و منتشر کند .
مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت هایی چون حل مشکلات ، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است.
مدیریت دانش توليد، نشر، تبادل و بكارگيري دانش در بين كاركنان شهرداری را به‌وسيله روش‌هاي مختلف، اندازه‌گيري و مورد ارزيابي قرار می دهد ، تا از اين طريق بتوانیم راهكارهاي نيل به اهداف سازماني را كسب كنیم.
ايجاد ساختاري است ،كه دانش ضمني را به دانش صريح قابل انتقال به ديگران تبديل می کند.
بهره برداری از دانش سازمان، در فرایندهای سازمانی، ارتقاء بهره وری و کیفیت خدمات را امکان پذیر می نماید.
مدیریت دانش با رویکرد سیستماتیک خلق ، دریافت ، سازماندهی ، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته در سازمان

 

 برای ورود به سامانه مدیریت دانش لطفا اینجا کلیک کنید

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد