منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد مالی و ذیحسابی

بدون مجموعه

در این صفحه می توانید علاوه بر آشنائی با وظایف این واحد ، گزارش عملکرد آن را نیز هم مشاهده نمائید.

 

معرفی مدیر:

 

معرفی واحد:

 

گزارش عملکرد این واحد:

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد