منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد املاک و مستغلات

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 حسین بیابانی

معرفی واحد:

 دامنه فعاليت اين واحد، وسيع و نوع فعاليت هاي رزمره آن بسيار حائز اهميت است اين واحد به اقتضاي وظايفي كه بر عهده دارد بر امور ذيربط واحدها احاطه دارد زيرا تمامي طرح هاي عمراني پس از تصويب و ارجاع به اين حوزه، از مرحله پرداشت تا رسيدگي به چگونگي مالين متقاضيان پلاكهاي واقع در مسير طرح و حفظ حقوق ديگر مالكين و حقوق عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد در اين راستا هماهنگي با ادارتي از قبيل اوقاف و دارايي مسكن و شهرسازي ثبت اسناد دادگستري و دفاتر اسناد رسمي امر گزير ناپذير و از ملزومات كار است.


شرح مسئوليت و اختيارات :
- جواب گويي به ارباب رجوع و پيگيري امور مربوطه
- انجام كارهاي ارجاعي از طرف شهردار
- رسيدگي به پرونده هاي املاك شهرداری
- بررسي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس تفكيكي بررسي زمين هاي شهرداري
- پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك و حقوقي
- توافق با مالك در خصوص پرداخت بها يا معوض
- تنظيم توافق نامه جهت املاك تملكي واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها
- انجام مراحل قانوني جهت فروش انهار و شوارع متروكه و اراضي باقيمانده جهت ادغام به پلاك مجاور
- انجام توافقات املاك واقع در طرح واگذاري زمين معوض و يا وجه نقد و غيره
- اخذ اسناد براي املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك
- اخذ صورت مجلس تفكيكي براي زمينهاي شهرداري كه بايستي تفكيك گردد
- پيگيري پرونده هاي ارجاعي به ثبت ، دارايي ، دفتر خانه ، سازمان مسكن و ...
- پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك
- شناسايي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري
- پيگيري تغيير كاربري اراضي متعلق به شهرداري از طريق واحد شهرسازي
- پيگيري و تفكيك زمين اشخاص و شهرداري
- رسيدگي به املاك اشخاصي كه داراي عقب نشيمي ميباشد به هنگام صدور پروانه
- انجام امور دفتري واحد املاك
- تشكيل پرونده جهت املاك واقع در طرح هاي عمراني

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد