منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

معاونت فنی و عمرانی

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 پژمان فصیح

 

معرفی واحد:

 1_شناسایی مشکلات عمرانی شهر مانند آب گرفتگی ها ، انسداد کانال ها ، ایجاد کانال های جدید ، آسفالت معابر و سایر مشکلات و اولویت بخشی به اجرای این موارد


۲_اجرای عملیات عمرانی با هدف پشتیبانی از حوزه معاونت خدمات شهری و فضای سبز و اولویت بخشی به این حوزه با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات شهری و نظافت و پاکیزگی محیط در تمامی نقاط شهر


۳_توسعه و تجهیز واحد اجرایی عمران و برآورد و تهیه مصالح و ابزار و تجهیزات مورد نیاز این واحد به صورت ششماهه و یکساله


۴_تهیه طرح هدایت آب های سطحی و اولویت بخشی به اجرای آن


۵_ساماندهی انهار و مسیل ها و اصلاح آنها


۶_ اصلاح ، ایجاد و ساماندهی پیاده رو ها


۷_اولویت بخشی موضوعی و موضعی به پروژه های عمرانی دارای مشارکت مردمی و اصناف


۸_اولویت بخشی به اجرای پروژه در محلاتی که تاکنون مغفول واقع گردیدند


۹_اولویت بخشی به پروژه های عمرانی با موضوع و کارکرد فضای سبز ، فرهنگی و تفریحی و اوقات فراغت


۱۰_توجه به موضوع مرمت بافت واجد ارزش معماری و تاریخی در کنار فعالیت های عمرانی


۱۱_توجه به اجرای پروژه های زیباسازی سیما ، منظر و مبلمان شهری


۱۲_مطالعه و طراحی پروژه های زیرساختی مورد نیاز شهر و اجرا متناسب با میزان اعتبارات سنواتی


۱۳_توجه جدی به تهیه و تدوین شرح خدمات فنی و اجرایی پیمان ها


۱۴توجه جدی به موضوع نظارت بر کار پیمانکاران


۱۵_توجه جدی در مرحله انتخاب پیمانکار بویژه در نظر گرفتن گرید ، رتبه و سابقه موثر


۱۶_ تشویق پیمانکاران متعدد برای حضور در مناقصه ها و ایجاد رقابت سالم


۱۷_برنامه ریزی برای رفع مشکلات فنی و قضایی پروژه های راکدباقی مانده از سنوات قبل ( حدود سی پروژه ) با همکاری اداره حقوقی و سایر مبادی ذیربط


۱۸_برنامه ریزی و تامین منابع برای اتمام پروژه های نیمه تمام


۱۹_بهره گیری از نظرات مهندسین ، متخصصین و صاحبنظران در تعریف پروژه های عمرانی اجرایی و زیرساختی


۲۰_برنامه ریزی ساختاری حوزه عمران در قالب سه واحد به شرح واحد اجرایی عمران ، واحد امور پیمان ها و نظارت ، واحد زیباسازی سیما و منظر شهری

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد