منو

منو اصلی

05
یکشنبه, فوریه
0 مطالب جدید

بازدید عضو شورای شهر بهمراه جمعی از روئسای دوایر شهرداری از پارک گردشگری چشمه کیله و گفتگو با شهروندان

بازدید عضو شورای شهر بهمراه جمعی از روئسای دوایر شهرداری از پارک گردشگری چشمه کیله و گفتگو با شهروندان

مهمترین اخبار

روزانه جمع کثیری از شهروندان تنکابنی ،صبح خود را با ورزش در این پارک شهری آغاز میکنند که در این بین با مشکلاتی مواجه هستند که امروز صبح مظاهر خسته بند عضو شورای شهر بهمراه جمعی از روئسای دوایر شهرداری
از پارک فوق بازدید نمودند و به گفتگو با شهروندان در خصوص مشکلات پارک گردشگری پرداختند .

 بخشی از مشکلات اعم از ایجاد سرویس بهداشتی ،رفع عیوب دستگاه ها و سِت های ورزشی ،بهبود فضای سبز ،ایجاد مسیرهای پیاده روی و ...از مشکلات مطروحه شهروندان برای این پارک بوده که با قول مساعدت عضو شورای شهر و همکاران شهرداری مقرر گردید موارد با قید فوریت در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد