منو

منو اصلی

01
پنج شنبه, دسامبر
0 مطالب جدید

راه اندازی مرکز دائمی نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی ،ورزشی و گردشگری شهر تنکابن

راه اندازی مرکز دائمی نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی ،ورزشی و گردشگری شهر تنکابن

مهمترین اخبار

مرکز دائمی نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی ،ورزشی و گردشگری همت بخش خصوصی و با حمایت شهرداری و شورای شهر تنکابن ساخته خواهد شد.

 این مرکز در زمینی به مساحت تقریبی دوهکتار با مشارکت بخش خصوصی در ورودی شهر تنکابن ایجاد خواهد شد .

استفاده از ظرفیت های شهرستانی در پیشبرد امورات سرمایه گذاری علاوه بر پرشدن اوقات فراغت شهروندان ، زمینه ساز جذب مسافر و گردشگر و البته مهم تر اشتغال زایی خوبی فراهم خواهد شد.