منو

منو اصلی

01
پنج شنبه, دسامبر
0 مطالب جدید

تداوم نهضت آسفالت اقصی نقاط سطح شهر

تداوم نهضت آسفالت اقصی نقاط سطح شهر

مهمترین اخبار
آسفالت در خیابان خیام 
 
منطقه ای که بیش از هر زمان دیگری نیاز مبرم به خدماتی از قبیل آسفالت خوب داشته ، منطقه ای که سال ها رنگ و بوی شهری از آن بجهت عدم برخورداری از خدمات شهری رفته بود اما نگاه متوازن و فرابخشی شهردار تنکابن منجر شده تا خدمات مهم شهری از قبیل آسفالت ،پیاده روسازی و ساماندهی آب های سطحی و لایروبی در کلیه نقاط شهری اعم از دور و نزدیک ،اعم از بالا و پایین شهر به خوبی اجرایی شود . 
 
 شهردار تنکابن ؛ یکی از مهمترین اقدامات عملکردی یکساله شهرداری تنکابن را  ادامه نهضت فراگیر آسفالت و روکش آسفالت خیابان و معابر شهری عنوان کرد .