منو

منو اصلی

01
پنج شنبه, دسامبر
0 مطالب جدید

انتشار گزارش مالی شهرداری تنکابن در پنج ماه نخست سال پیش رو در قیاس با وضعیت مشابه در سال های گذشته

انتشار گزارش مالی شهرداری تنکابن در پنج ماه نخست سال پیش رو در قیاس با وضعیت مشابه در سال های گذشته

مهمترین اخبار
انتشار گزارش مالی شهرداری تنکابن در پنج ماه نخست سال پیش رو در قیاس با وضعیت مشابه در سال های گذشته
 
 امروزه آگاهسازی مردم ازعملکرد کاری مسئولین و شفافسازی در امورات به یک مطالبه عمومی و بحق تبدیل شده است تا جایی که مقاممعظمرهبری (مدظله العالی)  به کرات در باب اطلاعرسانی و شفافسازی از سوی مسئولین توصیه فرمودند ،شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهورى اسلامى عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معناى شفافیت است، باید هم این کار را بکنند و مردم را از امورات آگاه سازنند. [۲۹شهریور1388]
 
شفاف سازی تراز مالی شهرداری در واحد های درآمدی با دستور شهردار تنکابن جهت رویت شهروندان بعنوان ناظران عمومی امری پسندیده بوده ازین رو انتشار عملکرد مالی پنج ماه شهرداری در دستور کار قرار گرفت.
 
((ارقام به ریال است ))