منو

منو اصلی

02
یکشنبه, اکتبر
0 مطالب جدید

ایستگاه صلواتی و عزاداری هیئت باب الحوائج کارکنان شهرداری تنکابن

ایستگاه صلواتی و عزاداری هیئت باب الحوائج کارکنان شهرداری تنکابن

مهمترین اخبار
کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» 
همه روز‌ها عاشورا و همه زمین‌ها کربلاست.
⚫️  ایستگاه صلواتی و عزاداری هیئت باب الحوائج کارکنان شهرداری تنکابن 
 
شهرداری تنکابن بمدت سیزده شب پذیرای شهروندان تنکابنی بوده است.