منو

منو اصلی

02
یکشنبه, اکتبر
0 مطالب جدید

اهتزاز پرچم محرم در مبادی ورودی شهر

اهتزاز پرچم محرم در مبادی ورودی شهر

مهمترین اخبار
شهردار تنکابن در مراسم اهتزاز پرچم محرم در مبادی ورودی شهر عنوان کرد // شهرداری تنکابن نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی اهتمام ویژه ای دارد.
 
مدیر شهری تنکابن در ادامه بیان داشت ؛ امروز بهمراه جمعی از اعضای شورای شهر و روئسای ادارات به مبدا ورودی شهر آمدیم و پرچم عزای امام حسین را به نشانه آغاز ماه محرم و صفر به اهتراز درآوردیم .
 
شهرداری تنکابن در تمامی موضوعات اهتمام ویژه ای دارد .
 
محمد ابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن در تشریح برنامه های فرهنگی خاطرنشان کرد ؛شهرداری تنکابن در تصدی دوران مدیریتی اینجانب متعلق به همه سلایق و افکار است همانطوز که در در نوروز کاروان شادی و نوروز خوانی را به بعنوان یک فرهنگ ایرانی در سطح شهر و محلات آن پاس داشتیم امروز نیز پرچم عزای حسین را به عنوان یک فرهنگ اسلامی و شیعی پاس داشتیم.
وی در ادامه افزود ؛ اینجا یک کشور اسلامی است ایران اسلامی هستیم هیچکدام از این دو را نمی توان از آن جدا کرد ، ایران منهای اسلام معنایی ندارد و اسلام نیز متهای ایران نیز همینطور 
ایران یک کشور با تمدن هفت هزار ساله بوده که غریب به هزار سال و چند صد سال پیش به دین اسلام روی آوردند و افتخار میکنیم به اینکه شیعه هستیم و معصومین رو چراغ راه خود می دانیم .
بنابرین شهرداری تنکابن بسه به ظرفیت و پتانسیل موجود خود برای احترام گذاشتن به همه سلایق چه ملی و چه مذهبی برنامه های فرهنگی خود را با کمک دیگر ادارات و تشکل های فرهنگی اجرا می کند.