منو

منو اصلی

02
یکشنبه, اکتبر
0 مطالب جدید

 نشست اهالی تئاتر شهرستان با شهردار تنکابن برگزار شد.

 نشست اهالی تئاتر شهرستان با شهردار تنکابن برگزار شد.

مهمترین اخبار

 نشست اهالی تئاتر شهرستان با شهردار تنکابن برگزار شد.?در ادامه سری نشست های شهردار تنکابن با اهالی فرهنگ و هنر تنکابن ؛ عصر دیروز شهردارتنکابن میزبان اهالی تئاتر تنکابن بود و پای صحبت این قشر فرهنگی نشست.

⭕️شهردار تنکابن ؛ تئاتر در تنکابن سبقه قدیمی دارد
و تمام تلاش ما باید در جهت حفظ این هنر باشد.

?? برگزاری جشنواره فرهنگ و هنر تنکابن در گرامیداشت روز تنکابن در تمامی حوزه های فرهنگی یکی از عمده ترین فعالیت های شهرداری در حوزه فرهنگ و هنری بوده و در کنار این موضوع نیز قصد برگزاری جمعه بازار هنری نیز در شهر تنکابن با توجه به غنای فرهنگی تنکابن که از گذشته زبانزد بود نیز در برنامه شهرداری جهت حمایت از اهالی فرهنگ و هنر می باشد.

⭕️شهردار تنکابن ؛ تئاتر در تنکابن سبقه قدیمی دارد
و تمام تلاش ما باید در جهت حفظ این هنر باشد.

?? برگزاری جشنواره فرهنگ و هنر تنکابن در گرامیداشت روز تنکابن در تمامی حوزه های فرهنگی یکی از عمده ترین فعالیت های شهرداری در حوزه فرهنگ و هنری بوده و در کنار این موضوع نیز قصد برگزاری جمعه بازار هنری نیز در شهر تنکابن با توجه به غنای فرهنگی تنکابن که از گذشته زبانزد بود نیز در برنامه شهرداری جهت حمایت از اهالی فرهنگ و هنر می باشد.

?شهردار تنکابن همچنین گریزی بر اهمیت ورود شهرداری ها به مقوله فرهنگ و هنر بعنوان وظیفه لاینفک شهرداری زد و افزود ؛ در بحث وظایف شهرداری آنطور که تعریف می شود شهرداری یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی مردمی بوده و از منابع دولتی محروم بوده و کلیه امورات و نیاز های خود را از طریق عوارضات شهروندان تامین میکند لاجرم توجه به کلیه ی امور شهروندی نیز وظیفه شهرداری ها بوده کما اینکه مقام معظم رهبری نیز در وظایف شهرداری ها به سه محور اصلی اشاره میکند و می فرماید ؛ شهرداری ها در سه سطح با مردم در ارتباط باید باشند ؛ سطح اول خدمات به مردم ،سطح دوم گسترش و توسعه فضای سبز و سطح سوم توجه به موضوعات فرهنگی

?اهالی تئاتر نیز ضمن تقدیر و تشکر از نگاه شهردار تنکابن از باب توجه به موضوعات فرهنگی و هنری افزودند ؛ما هنرمندان در خدمت مردم هستیم و گروههای هنری ما این آمادگی را دارند که با استفاده از حمایت‌های شهرداری نشاط جمعی و برنامه های تئاتر را در سطح شهر گسترش دهند.