منو

منو اصلی

17
چهارشنبه, آگوست
0 مطالب جدید

اجرای عملیات خط کشی در شهر تنکابن

اجرای عملیات خط کشی در شهر تنکابن

مهمترین اخبار

اجرای عملیات خط کشی در شهر تنکابن

به منظور دید بهتر رانندگان ، افزایش ایمنی جاده‌های سطح شهر ، هدایت وسایل نقلیه و نیز آگاهی رانندگان به ویژه در شب با دید محدود، تفکیک باند‌های رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی ؛ عملیات اجرای خط کشی در شهر تنکابن بهمت سازمان حمل و نقل شهرداری در حال انجام است.