منو

منو اصلی

17
چهارشنبه, آگوست
0 مطالب جدید

میزبانی شهردار تنکابن از اهالی موسیقی

میزبانی شهردار تنکابن از اهالی موسیقی

مهمترین اخبار

محمدابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن در نشستی با اهالی موسیقی تنکابن مطرح کرد ؛
برگزاری جشنواره فرهنگ و هنر تنکابن در گرامیداشت روز تنکابن در تمامی حوزه های فرهنگی یکی از عمده ترین فعالیت های شهرداری در حوزه فرهنگ و هنری بوده و در کنار این موضوع نیز قصد برگزاری جمعه بازار هنری نیز در شهر تنکابن با توجه به غنای فرهنگی تنکابن که از گذشته زبانزد بود نیز در برنامه شهرداری جهت حمایت از اهالی فرهنگ و هنر می باشد.

محمدابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن در نشستی با اهالی موسیقی تنکابن مطرح کرد ؛
برگزاری جشنواره فرهنگ و هنر تنکابن در گرامیداشت روز تنکابن در تمامی حوزه های فرهنگی یکی از عمده ترین فعالیت های شهرداری در حوزه فرهنگ و هنری بوده و در کنار این موضوع نیز قصد برگزاری جمعه بازار هنری نیز در شهر تنکابن با توجه به غنای فرهنگی تنکابن که از گذشته زبانزد بود نیز در برنامه شهرداری جهت حمایت از اهالی فرهنگ و هنر می باشد.

صولات فرهنگی و هنری محیا می سازد و منجر به سلب هویت تنکابنی می شود و نمونه عینی آن می توان به حضور موسیقی شرق مازندران در تنکابن اشاره کرد و در دیگر موارد هم وضع به همین منوال بوده است و نیازمند خلق آثار برخواسته از فرهنگ و هنر تنکابن هستیم .

وی همچنین گریزی بر اهمیت ورود شهرداری ها به مقوله فرهنگ و هنر بعنوان وظیفه لاینفک شهرداری زد و افزود ؛ در بحث وظایف شهرداری آنطور که تعریف می شود شهرداری یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی مردمی بوده و از منابع دولتی محروم بوده و کلیه امورات و نیاز های خود را از طریق عوارضات شهروندان تامین میکند لاجرم توجه به کلیه ی امور شهروندی نیز وظیفه شهرداری ها بوده چرا که اعتقاد دارم شهر بمانند یک انسان زنده بوده و یک انسان برای رشد و نمو به دو بُعد نیازمند بوده بُعد جسمانی و روحانی
در بُعد جسمانی نیاز به غذا ،مسکن ،بهداشت و مایحتاج زندگی امری ضروری بوده و از طرفی دیگر نیز در بُعد روحانی توجه به هنر ،فرهنگ ، مسائل مذهبی و ارزشی و....نیز در اولویت زندگی یک انسان قرار دارد و شهر نیز بمانند همین انسان در قالب بزرگتری بوده که علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زیست بهتر شهروندان ، توجه به فرهنگ و هنر و ورزش را نیز دراولویت کاری خود می داند کما اینکه مقام معظم رهبری نیز در وظایف شهرداری ها به سه محور اصلی اشاره میکند و می فرماید ؛ شهرداری ها در سه سطح با مردم در ارتباط باید باشند ؛ سطح اول خدمات به مردم ،سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سطح سوم ورود در مقوله فرهنگ

وی در پایان اشاره داشت ؛ شهرداری تنکابن بستر را برای عرضه محصولات فرهنگی با برند تنکابن را برای حضور قشر جوان یک سیاست کاری خود در حوزه فرهنگ و هنر می داند.