منو

منو اصلی

17
چهارشنبه, آگوست
0 مطالب جدید

مصوبات نخستین نشست کمیته ممیزی ساختمان های فرسوده و در معرض خطر

مصوبات نخستین نشست کمیته ممیزی ساختمان های فرسوده و در معرض خطر

مهمترین اخبار

مقرر گردید ؛ در خصوص ساختمان هایی که به ۳ مرحله اخطار برای رفع ایرادات توجهی نمی نمایند با شورای تامین مکاتبه شود.

 

با توجه به اینکه استان مازندران در محدوده گسل قرار دارد مقرر گردید ؛ تدابیر لازم جهت استقرار و راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری در منطقه صورت پذیرد .

مقرر گردید روابط عمومی فرمانداری و ادارات مسکن ،نظام مهندسی و شهرداری با نصب بنر و فعال سازی سامانه برای معرفی ساختمان های ناایمن و خطر ساز از سوی مردم ،فضا را برای مشارکت شهروندان فراهم نمایند.

مقرر گردید ؛ نظارت بر پیشگیری از گودبرداری های خطر ساز و ساختمان های مخروبه و ساختمان های بلند مرتبه با اولویت فضاهای عمومی در دستور کار قرار گیرد .

مقرر گردید ؛ شهرداری با مشارکت نظام مهندسی نسبت به اصلاح فرم گزارش پیشرفت فیزیکی ساختمان ها که از سوی مهندسین ناظر تکمیل می شود اقدام نمایند.

مقرر گردید ؛ واحد حقوقی شهرداری ، اداره مسکن و شهرسازی و ...نسبت به تدوین ساز و کار قانونی جهت برخورد با متخلفین در این زمینه اقدام نمایند.

مقرر گردید ؛ معاونت فنی و شهرسازی شهرداری طی جلسه ای با دستگاه های اجرایی نسبت به تنظیم و اصلاح چک لیست بررسی مضاعف ساختمان ها اقدام نماید.

مقرر گردید ؛ جلسه این کمیته بصورت یک هفته درمیان در محل شهرداری تنکابن برگزار شود.

مقرر گردید در جلسه آتی گزارش پیگیری وضعیت ساختمان های سوگلی و امین به کمیته ارائه شود.

مقرر گردید ؛ بازدید مشترک از سطح شهر در روز سه شنبه ۱۷ خرداد صورت پذیرد.

مقرر گردید ؛اولویت با ساختمان های عمومی بلند منجمله پاساژ ها ،بازارچه ها ،مراکز خرید ،بیمارستان ها و ...باشد.

مقرر گردید ؛ دستگاه های اجرایی متولی با گشت های مشترک و بازدید در سطح شهر موارد را شناسایی ،صورتجلسه و مکاتبات لازم زا انجام دهند.

مقرر گردید ؛ شناسایی در حوزه های مختلف سازه ای ،فنی و تاسیساتی و بصری صورت پذیرد .

مقرر گردید ؛ پس از شناسایی ساختمان های دارای نقص ،موارد در کمیته تخصصی و براساس ضوابط بررسی و نسبت به ارائه کار جهت رفع ایراد اقدام و در صورت عدم اصلاح نقایص تصمیم گیری گردد.

مقرر گردید ؛ مواردی از جمله ساختمان های سوگلی ،ساختمان واقع در انتقال خون ،ساختمان واقع در کوچه افشین ،ساختمان واقع در سه راه خرم آباد و همچنین مرغ فروشی آقای یزدانی مورد بصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکار مناسب برای رفع ایراد ارائه گردد.