منو

منو اصلی

07
چهارشنبه, جون
0 مطالب جدید

برگزاری یک دوره کشتی گیله مردی در شهر تنکابن

برگزاری یک دوره کشتی گیله مردی در شهر تنکابن

مهمترین اخبار

پیرو برگزاری جلسات کمیسیون ورزش نهاد شورای شهر و شورای شهرستان مقرر گردید یک دوره کشتی گیله مردی در شهر تنکابن از تاریخ ۲۶ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد در خانه کشتی رمضانخیل برگزار گردد.

? این دوره مسابقات بهمت کمیسیون ورزش شورای شهر تنکابن و کمیسیون ورزش شورای شهرستان ،شهرداری تنکابن ، اداره ورزش و جوانان و انجمن کشتی گیله مردی استان مازندران برگزار خواهد شد.

? گفتنی است کامبیزشاهنظری عهده دار مسئولیت کمیسیون ورزش شورای شهر تنکابن و مظاهر خسته بند مسئول کمیسیون ورزش شورای شهرستان می باشند.

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد