منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس
0 مطالب جدید

سامانه 137

سامانه 137

سامانه ثبت خدمات شهری(137)

 

سامانه 137 یک شماره تلفن سه رقمی است که متعلق به شهرداری ها می باشد و در محدوده هر شهر شما به 137همان شهر متصل می گردید. این سامانه در حقیقت جایگزین مراجعات حضوری شهروندان به واحدهای اجرایی شهری گردیده است و اینک شهروندان بدون مراجعه به شهرداری و در کوتاه ترین زمان ممکن به خواسته های شهری خود خواهند رسید.

سامانه 137 به لحاظ ماهیتی سامانه ای خدماتی است که بعنوان پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و مشکلات به واحدهای اجرایی شهرداری موجب وحدت رویه کاری در شهر و تسریع در حل مشکلات می گردد. در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که در کوتاه ترین زمان درخواست های شهری بحق شهروندان تنکابنی تا حد ممکن اجابت و مشکلات روزمره ایشان مرتفع گردد. 

 

شما شهروند گرامی از 4 طریق و به دلخواه خود می توانید با سامانه 137 ارتباط بگیرید:

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد