منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

اعضای شورای اسلامی شهر دوره ششم تنکابن

بدون مجموعه

 

مرتضی فرجی
 
 
 
 
رئیس شورا
 

کامبیز شاهنظری

 

 

نائب رئیس شورا

مظاهر خسته بند

 

 

 

 سخنگوی شورا

 

ناصر حیدری

 

 

 

 

عضو شورا

 

منوچهر الماسی

 

 

 

عضو شورا

مهدی رستمی

 

 

 

عضو شورا

مهدی اکبرثانی

 

 

 

عضو شورا

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد