منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد ضوابط ساختمانی

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

حسن عباس قربانی

معرفی واحد:

 

واحد ساختمانی متولي تهيه و كنترل و نظارت بر كليه ساخت و سازهاي شهروندان در قالب طرح جامع ميباشد. هرگونه ساخت و ساز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي پس از كسب مجوز از شهرداري قانوني ميشود كه به طور خلاصه شامل مراحل ذيل ميشود :

شرح مسئوليت و اختيارات :

1 – صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و...


2- دستور ثبت نامه ها و در خواستها


3 - پاراف و تاييد كليه پيش نويس ها ي واحد ساختمانی


4 - رابط كميسيون ماده 100 و افراد زير مجموعه


5 - تاييد كليه استعلام ها- دستور نقشه ها – پروانه – پايانكار و جداول ماده 100 و ....


6 -كنترل ضوابط شهر سازي در پرونده هاي كارشناسي شده


7 - بررسي نقشه هاي تفكيكي و تاييد آنها جهت ارسال به ثبت اسناد و املاك

 

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد