منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

معاونت معماری و شهرسازی

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 غنی عسگرزاده

 

معرفی واحد:

 

۱_تسهیل فرآیند صدور و تمدید پروانه ساخت ، عدم خلاف و پایان کار


۲_تعیین زمان مشخص برای روال اداری صدور پروانه، تمدید پروانه ، گواهی عدم خلاف و پایان کار و پایبندی به زمان اعلام شده


۳_شفافیت در اعلام ضوابط ساختمانی و فرآیند کار


۴_بارگذاری ضوابط و نحوه محاسبه و عوامل اثر گذار در سطح اشغال ، تراکم و سایر شرایط بر روی وب سایت شهرداری برای آگاهی عموم


۵_ایجاد مرکز حضوری و یا تلفنی مشاوره رایگان در خصوص مسائل و ضوابط شهرسازی به نحویکه شهروندان برای دانستن حق طبیعی خود نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه ای به افراد و اشخاص تحت عناوین مختلف نداشته باشند .


۶_بررسی نحوه و فرآیند دو مرحله ای کردن پروانه ساخت و استقرار آن


۷_پیگیری برای الکترونیکی کردن خدماتی که به شهروندان ارائه میگردد.


۸_بررسی امکان پرداخت اقساطی و ماهانه عوارض نوسازی برای رفاه حال شهروندان


۹_تعامل موثر با نظام مهندسی و تبیین نحوه همکاری و توقعات و انتظارات


۱۰_ساماندهی فعالیت های نقشه برداری با رویکرد بهره مندی حوزه های مختلف شهرداری و حتی شهروندان از خدمات و سرویس های این حوزه


۱۱_توسعه و ارتقای Gis و ایجاد دسترسی و خروجی برای واحد های بهره بردار


۱۲_تهیه طرح انطباق شهری برای املاک متقاضی صدور پروانه ، پروژه های عمرانی و سایر موارد


۱۳_ساماندهی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و کمیته فنی آن


۱۴_برنامه ریزی برای تعیین تکلیف خیابان ها و مناطق فاقد عملکرد و کاربری از طریق اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج


۱۵_تعیین مهلت ساخت برای پروانه های ناشی از مصوبات کمیسیون ماده پنج


۱۶_پیگیری منافع و حقوق شهرداری ناشی از توافقات


۱۷_ساماندهی دبیرخانه کمیسیون ماده صد و پیگیری مصوبات آن تا مرحله اجرا


۱۸_راه اندازی پلیس ساختمانی و تقویت واحد تخلفات ساختمانی با استفاده از ظرفیت های مردمی و دانشجویان


۱۹_اخذ و ثبت و کنترل گزارشات مهندسین ناظر و انطباق با ضوابط اعلامی و پروانه


۲۰_اعلام اخطار به مالکین و یا ناظرین املاک دارای تخلف و اقدامات قانونی بعدی


۲۱_جلوگیری جدی از عملیات ساختمانی خلاف پروانه


۲۲_همکاری موثر در بازنگری طرح تفضیلی و اعلام عمومی تغییرات احتمالی برای آگاهی آحاد مردم.

 

23-طراحی و به روز رسانی تمامی فرم ها و چک لیست های صدور پروانه و پایان کار و سایر و در نظر گرفتن تمامی نکات فنی ، ایمنی و ملاحظات اجتماعی


۲۴_توجه ویژه به موضوعاتی نظیر آتش نشانی ، فاضلاب، رمپ معلولین و سایر الزامات فنی و شهرسازی در حین کار بویژه در مرحله صدور پایان کار


۲۵_توجه جدی به ملاحظات حقوقی درپاسخ استعلامات از مبادی ذیربط


۲۶_همکاری با حوزه معاونت مالی و اقتصادی برای مواردی نظیر:


۲۷_مدیریت و تحقق درآمد


۲۸_ تعریف بسته های تشویقی برای سازندگان و شهروندان


۲۹_برنامه ریزی برای کاهش اتکای منابع درآمدی بودجه به جرائم ماده صد با اعمال روند کاهش حداقل سالی ۱۵ درصد


۳۰_بازنگری دفترچه بهای خدمات شهرسازی و بروز رسانی قیمت ها با مطالعه و بررسی نمونه های مشابه در شهر های اطراف و اعمال شرایط منطقه ای

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد