منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد نوسازی

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 هیثم نژادمقدم

معرفی واحد:

 - نظارت و كنترل در انجام وظايف مميزين و تعيين خط‌مشي‌هاي لازم.

- نظارت و كنترل مميزي املاك و مستغلات براساس نوع ساختمان، مقدار زيربنا، عرض معابر و نوع استفاده.
- تشريك مساعي با مميزين مادون در تنظيم بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي مورد لزوم در ارتباط با عوارض مؤديان.
- شركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و تهيه گزارشهاي لازم مربوط به شغل مورد تصدي.
- ارائه نظرات مشورتي و پيشنهادات اصلاحي و راهنمائي كاركنان مادون در كليه زمينهاي مربوط به شغل مورد تصدي.
- مميزي كليه املاك و مستغلات بر اساس نوع ساختمان, مقدار زير بنا, عرض معابر و نوع استفاده و غيره.
- تعين ارزش معاملاتي املاك بر اساس دفترچه ارزش معاملاتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
- تهيه پيش نويس آگهي واخطاريه مؤديان عوارض.
- كنترل مدارك و اوراق پرونده.
- بررسی علل نوسانات در نتایج حاصله از وصول نوسازی و تنظیم گزارش در این زمینه جهت اطلاع مقام مافوق .
- ارائه طرحها و روشهای مطلوب جهت پیشبرد امور در وصول درآمد نوسازی .
- اظهار نظر درخصوص مشکلات و معضلات درآمد نوسازی شهرداری .
- راهنمائی و آموزش مأمورین درآمد نوسازی شهرداری در بکار بردن دستورالعملها و روشهای جدید .
- رسیدگی به اعتراضات مؤدیان و تشکیل کمیسیونهای مندرج در قانون نوسازی در مواقع لازم و همکاری و دعوت از نوسازی شهرداری جهت شرکت در کمیسیون در صورت لزوم .
- پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی و همکاری با اداره اجرائیات و کنترل و نظارت به منظور صدور اجرائیه های لازم جهت مستنکفین از پرداخت درآمد نوسازی .

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد