منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد پسماند

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 

 ابوذر طالقان غفاری

معرفی واحد:

 مقام معظم رهبری : اگر محیط زیست تخریب شد، سیاست و اقتصاد و پیشرفت کشور همه باطل است .
آیا می دانستید نه درصد ( ۹٪ ) از ترکیبات زباله های شهری را کاغذ تشکیل میدهد؟


واحد مديريت پسماند شهرداري تنکابن:
مديريت پسماند شهرداري ، مديريت پايدار مواد زايد جامد و بازيافت هر چه بيشتر مواد با ارزش از زباله از طريق مصرف كمتر انرژي و كاهش آثار مخرب زيست محيطي را هدف خود قرارداده و دراين راستا با برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد ، جمع آوري و ذخيره سازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندهاي عادي را علاوه بر كنترل در دستور كار خود قرارداده است .
" طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم"
عمده وظایف واحد مدیریت پسماند شهرداری تنکابن :
1 - مديريت ، نظارت ، طراحي ، برنامه ريزي بر امور مربوط به توليد ، ذخيره سازي موقت ، جمع آوري ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها از قبيل پسماندهاي خانگي ، اداري ، تجاري و ساختماني با رويكرد تفكيك از مبداء
2 - آموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره هاي اختصاصي آموزش تفکیک زباله از مبدأ و آموزش کود کمپوست خانگی در مهدکودک ها ، مدارس ، مراکز دانشگاهی و مراکز اداری و ...

 

گزارش عملکرد این واحد:

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر تنکابن با همکاری شرکت باز آفرین خدمت پاکان

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد