منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد فضای سبز

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 محمد رمجی

معرفی واحد:

 

*طبیعت و فضای سبز، قلب تپنده زیستگاه های بشری هستند. فطرت انسان به گونه ای آفریده شده است که توانایی های بسیاری دارد و این توانایی ها بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز می باشند به افسردگی و خمودی می گراید و بالطبع در پرتو بهره مندی از فضای سبز خلاقیت های انسان شکوفا می گردد.


**شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری پیکره شهر ها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ، کارکردهای محیط زیستی ، یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که شهر ها را برای زیست مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان می شود.


**اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا,کاهش آلودگی صوتی,تعدیل دما,افزایش رطوبت نسبی,لطافت هوا و جذب گرد و غبار است.

اهداف و وظايف واحد فضاي سبز شهرداري:
- اعمال نظارت در جهت ارتقاء كمي و كيفي فضاي سبز
- نظارت بر عملكرد پيمانكاران شاغل در بخش فضاي سبز
- طراحي, اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي پارك‌ها و فضاهاي سبز
- توليد و خريد گل و گياه و درخت و درختچه زينتی
- طراحي, اجرا و نظارت بر عمليات آبرساني فضاي سبز شهري
- ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه شناسنامه درختان از طريق مناطق شهرداري
- بررسي اراضي و املاك مناسب و پيشنهاد تغيير كاربري آنها به منظور تامين اهداف
- بازسازي فضاي متروك يا فرسوده بافت شهري و يا فضاهاي فرسايش يافته همجوار شهر و استفاده از آنها جهت تامين پارك و فضاي سبز و تفريحي مورد نياز با توجه به قوانين و مقررات
- شناسايي گونه‌هاي موجود درختي و درختچه‌اي و تهيه نقشه پراكندگي آنها
- فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ايجاد فضاي سبز

گزارش عملکرد این واحد:

اجرای طرح احیای میراث طبیعی تنکابن با برنامه ریزی جهت کاشت دوهزار اصله نهال نارنج

آماده سازی بلوارها جهت کاشت گل های فصلی

هرس درختان سطح شهر

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد