منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

مدیر حقوقی و امور قراردادها

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 مسئول واحد حقوقی : اویس شاپوری

معرفی واحد:

 مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري ، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها ، روشن كردن بعضي از موارد غامضي (تفسير و عليل )و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه ، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري ، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه ،و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها ، پاسخ استعلام هاي مراجعه ، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها ، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و .....از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد

شرح مسئوليت و اختيارات :
- پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره
- پيگيري چكهاي برگشتي از طريق مراجع قضايي
- پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي
- پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان
- شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي
- مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب
- مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله
- تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد
- مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، دادسرا ، كلانتري و ... در ارتباط با امور محوله
- تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري
- پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي
- انجام امور دفتري واحد حقوقي
 

گزارش عملکرد این واحد:

گزارش اداره حقوقی (20/8/1400 لغایت 20/11/1400)

1. اجرای حکم تخریب (3 مورد)
2. تعیین تکلیف پارکینگ خیام (با توجه به اختلافات و دعوی قضایی با طرف قرارداد) 
3. پیگیری دعوی قضایی پارک شورا (در مرحله توافق)
4. فسخ قرارداد ده ساله اجازه تبلیغات محیطی شهر تنکابن
5. لغو دو قرارداد و تغییر شرح خدمات یک قرارداد منعقده قبلی به ارزش ۵ میلیارد تومان و جایگزینی شرح خدمات و پروژه های اولویت دار دیگر با هدف اجرای پروژه های که نیاز واقعی مردم به ویژه در محلات می باشد .
6.   تعیین تکلیف قرارداد سال 96 شرکت جهش کیمیا در خصوص سایت پرده سر (قرارداد مسکوت 5 ساله)
7. تعیین تکلیف قراردادسال  ۹۷ شرکت شهریگ در خصوص مطالعات سرمایه گذاری (قرارداد مسکوت 4 ساله)
8. اخطار رفع تصرف (3 مورد)
9. حضور در محاکم قضایی و اداری (12 مورد)
X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد