منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 اسماعیل پورحسین

معرفی واحد:

 نه به خودروی شخصی
گامی موثر برای داشتن محیط زیستی سالم
هوای پاک " را پاک نگه داریم


اهداف سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری تنکابن


مدیریت شهری بمنظور بهبود دسترسی ها به امکانات شهری در عرصه های عمومی اقدام به تاسیس سازمان حمل و نقل همگانی نموده است تا شهروندان به رفاه عمومی دست یابند . تلاش به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد از طریق مطالعه، برنامه ریزی، آموزش، نظارت و هماهنگی و مدیریت در امر حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهر مشهد جهت جابجایی ایمن، مناسب و سریع کالا و بار درون شهری و حومه و اقدامات ضروری در راستای کاهش تقاضای سفر با استفاده از توانمندی دولت الکترونیک و سامانه های هوشمند حمل و نقل بار درون شهری و حومه از اهداف سازمان می باشد.


اهداف سازمان :
1-تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه ، برنامه ریزی ، طراحی ، آموزش
2-نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل شهر جهت جابجا یی ایمن ، ارزان ، سر یع ، و راحت مسافران ، عابران و کالا


وظایف سازمان :
3-تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل و ترافيك شهر و ارتباط قوي با دستگاههاي ذيربط.


4-تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .


5- تدوين نظام برنامه‌ريزي و تهيه طرحهاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك شهر و نظارت بر اجراي آنها.


6-ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذ یصلاح .


7-بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان .


8-انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری


9-تهیه طرح ها و ارائه پیشنهاد برای جابجایی ایمن مسافر و کالا .


10- رعایت سیاستها ، استانداردها ، قوانین و مقررات برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی ها و راه کارهای اجرایی .


11-تدوین و اجرای برنامه های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره گیری از سیاستهای آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاهها .


12-مطالعات لازم براي شناخت نيازهاي حمل و نقل همگاني شهر و حومه از قبيل تهيه نقشه شبكه خطوط جديد و يا اصلاح مسير خطوط موجود و يا تعداد آنها در داخل شهر و حومه با در نظر گرفتن طول و مسير خطوط بر حسب نيازمنديها و بازدهي كار و همچنين تشخيص و اعلام اولويتهاي خطوط شبكه با توجه به تمركز جمعيت و بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بررسي نحوه تخصيص هر يك از سيستمهاي ناوگان حمل و نقل همگاني به خطوط مورد نياز.


13-مطالعات لازم براي احداث و يا تكميل پايانه هاي مسافربري و افزايش، كاهش و يا اصلاح مسير خطوط در داخل شهر و حومه و بررسي نحوه تخصيص مطلوب ناوگان به خطوط محدوده خدمات رساني سازمان


14-اداره و بهره برداري و نگهدار ي و نظارت صحيح بر امكانات و تأسيسات سازمان ، از قبيل تعميرگاه، توقفگاه و غيره، حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه هاي مسافربري و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و درصورت لزوم احداث پايانه هاي مسافربر ي جديد در چارچوب قانون اصلا ح لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر مصوب سال ۷۲ و همكاري بااتحاديه پايانه هاي مسافربري


15-صدور و تمديد و لغو پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) از طريق سازمان براساس مفاد آئين نامه تصويبي و دستورالعملهاي صادره از وزارت كشور


16-بالا بردن سطح دانش و كارائي پرسنل سازما ن و رانندگان كليه وسائل نقليه عمومي علي الخصوص در نحوه برخورد با مسافرين

گزارش عملکرد این واحد:

گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل (20/8/1400 لغایت 20/11/1400)

1. کارشناسی قیمت و برگزاری مزایده فضای تبلیغاتی بالای ایستگاههای تاکسی(3 برابر مبلغ سال گذشته)
2. صدور پروانه فعالیت وانت بار (108 مورد)
3. صدور پروانه ناوگان بار (108 مورد)
4. صدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان حمل بار (70 مورد)
5. صدور و تمدید پروانه فعالیت و بهره‌برداری تاکسیرانی (39 مورد)
6. صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی کمکی(16 مورد)
7. صدور و تمدید پروانه مسافربر شخصی (28 مورد)
8. رنگ‌آمیزی سرعتگیرها و معابر پیاده (1850 مترمربع)
9. نصب تابلوها و علایم رانندگی (24 مورد)
10. تعویض استوانه های ایمنی سطح شهر (40 عدد)
11. مرمت چراغ‌های خطر (10 مورد)
X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد