منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

رئیس حراست

بدون مجموعه

در این صفحه می توانید علاوه بر آشنائی با وظایف این واحد ، گزارش عملکرد آن را نیز هم مشاهده نمائید.

 

معرفی مدیر:

 مسئول حراست و مشاور شهردار : عبدالحسین عبداللهی

معرفی واحد:

 گزيده‌ای از فرمايشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جايگاه حراست:
بايد با مردم مرتبط باشيد، اطلاعات مردم برای شما ناگزير است. شما با همه سرويس های اطلاعاتی دنيا که بعضی‌شان تجهيزات خيلی پيشرفته دارند فرق داريد. رابطه خود را با مردم محکم کنيد. کاری کنيد که مردم با شما قربه الی ا... همکاری کنند .

وظایف و اهداف حراست:
حراست به عنوان مشاور مدیریت:حراست بعنوان چشم مدیر در شهرداری و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود.


حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت جامعه اداری و وظیفه اصلی حراست ، مواظبت از سلامت مجموعه شهرداری است. چرا که هر مجموعه ای جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر مجموعه همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است،برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند برنامه ای هستیم که با دقت زیاد به نکات ذیل بپردازد :


اولاً : از نفوذ آفت ها به داخل مجموعه جلوگیری کند .
ثانیاً : با تشخیص و شناخت آفت های درونی،زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.


بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیند های مجموعه ،همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است :


۱- هدف کلان و راهبردی:حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی مجموعه شهرداری به منظور پیش برد اهداف مجموعه .


۲- اهداف عملیاتی:همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع،اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع شهرداری.


  • تامين حراست اخبار ، اسناد ، مدارک ، تاسيسات واماکن وتجهيزات و مخابرات طبقه بندي شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسی عوامل

  • انجام کليه امورمحرمانه واقدامات تدافعي به منظور ايجاد تامين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي .

  • دريافت وثبت نامه هاي محرمانه و کشف رمزوتلگرافها وعندالزوم ارجاع به واحدهاي ذيربط.

  • استقرارسيستم طبقه بندي مناسب به منظور حراست و نگاهداري اسناد و مدارک محرمانه .

  • انجام همکاريهاي لازم با مراجع امنيتي واطلاعات برابر مقررات عمومي حراست مرکزي وزارت کشور.

  • انجام ماموريتهاي محوله ارجاعي از سوي حراست مافوق برابر قوانين و مقررات جاري حراستها.

گزارش عملکرد این واحد:

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد