منو

منو اصلی

07
چهارشنبه, جون

بودجه های شهرداری

بدون مجموعه

جهت دریافت فایل بودجه سال 97 اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل بودجه سال 98 اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل بودجه سال 99 اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل بودجه سال 1400 اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل بودجه پیشنهادی شهرداری تنکابن در سال 1401 اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تنکابن در سال1401 اینجا کلیک کنید.

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد