منو

منو اصلی

07
چهارشنبه, جون

سایر موارد

بدون مجموعه

 

برای دانلود فرم های ساختمانی مورد نیاز جهت اخذ پروانه،گواهی عدم خلاف و پایان کار اینجا کلیک کنید.

 

برای دانلود پیشنویس طرح پیشنهادی سند تنکابن 1410 اینجا کلیک کنید.

 

برای دانلود طرح تفصیلی شهر تنکابن اینجا کلیک کنید:

فایل شماره 1(ضوابط)

فایل شماره 2(نقشه)

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد