منو

منو اصلی

02
یکشنبه, اکتبر

ثبت نام در جمعه بازار هنر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا شماره موبایل خود را شکل صحیح وارد کنید. مثال : 091211111111

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

منظور از تولید و اجرای زنده ، کار توسط هنرمند در محل جمعه بازار و در حضور مردم است.
هنرمندان شهرهای تنکابن ،رامسر ، شهرهای همجوار ، دارندگان کارت هنری و مجوز از اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندانی که امکان اجرا و تولید زنده ی محصولات هنری خود را دارند در اولویت می باشند