منو

منو اصلی

18
چهارشنبه, می

خانه تکانی در شهر

خانه تکانی در شهر

خانه تکانی در شهر

طرح جهادی پاکسازی و تنظیف اقصی نقاط سطح شهر با بسیج امکانات شهرداری در راستای دستور استاندارمازندران در حال انجام بوده و در همین راستا با دستور موکد شهردار تنکابن کلیه محلات شهری شامل این طرح قرار میگیرند .