منو

منو اصلی

18
چهارشنبه, می

احیای سیمای بصری شهری

احیای سیمای بصری شهری

تدبیری راهبردی از سوی شهردار تنکابن در جهت ترغیب شهروندان به فعالیت شهری

استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی در ارتقا و احیای سیمای شهری

محمد ابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن ؛برانگیختن حس مطالبه گری در شهروندان برای حیات شهر امری ضروری بوده و لازمه این امر ایجاد اعتماد دوسویه بین مردم و شهروندان بوده و البته اقدامات شهرداری نیز در ایجاد اعتماد کمک شایانی میکند و در برهه فعلی نخستین اقدام را احیای نما و منظر شهری قرار دادیم تا مردم و هنرمندان با طرح ها و اقدامات ارتباط برقرار کنند و حس مطالبه گری در آنان تقویت شود و محلات زیبا را از ما مطالبه گری کنند.

وی همچنین تاکید کرد ؛ استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی در احیای سیما و منظری شهری دغدغه اینجانب و اعضای شورای شهر بوده که همگان می بایست تلاش کنیم تا فضایی برای هنرنمایی همه هنرمندان شهر فراهم شود.

رنگ آمیزی و طراحی پُست های برق و مخابرات در اقصی نقاط شهری بهمت واحد #زیباسازی
توجه به زیباسازی محیط و گرافیک شهری در این موارد می توان تاثیر به سزایی در بالا بردن کیفیت زندگی افراد در محیط های اجتماعی داشت، که در این امر می توان با بهره گیری از رنگ و گرافیک در عناصر شهری مانند المان ها، نشانه های وسایر عوامل این چنینی که با کاربرد رنگ، نظم، سادگی، توالی و فرم می توان به عنوان تصویری مناسب و قابل قبولی برای شهروندان ایجاد گردد.