منو

منو اصلی

18
چهارشنبه, می
0 مطالب جدید

‍ ‍ شهردار تنکابن ؛ مدیریت سیاسی در تنکابن مانع توسعه و پیشرفت است‌

مهمترین اخبار

‍ ‍ شهردار تنکابن ؛ مدیریت سیاسی در تنکابن مانع توسعه و پیشرفت است‌.

وی افزود ؛ در دوره مدیریت شهری جدید ، مدیریت سیاسی شهرستان هیچگاه همسو و همراه با مدیریت اجرایی شهرداری نبوده و همین عامل موجب شد تا برنامه های عمرانی و خدماتی آنطور که باید پیش نرود و البته برای مردم نیز به درستی تبیین نشود و منجر به تضعیف پارلمان شهری و سلب اعتماد عمومی مردم از شهرداری و شورا شود مردمی که از دولت سیزدهم به مراتب انتظار بیشتری دارند و در این دولت ،مدیریت سیاسی جایی ندارد و نباید امید مردم را با سیاسی کاری نسبت به عملکرد دولت تضعیف نماییم .

 وی همچین اظهار داشت ؛ در مقوله سایت پرده سر ،حواشی سگ های بلاصاحب و دیگر موضوعات ؛ شهرداری مواضع خود را قبل از وقوع حواشی به مدیریت وقت شهرستان اعلام نمود اما نتیجه مثبت هیچگاه حاصل نشد .

 مدیر شهری در پایان با ابراز خردسندی از تخصص فرماندار جدید شهرستان در حوزه ی عمرانی و اجرایی خاطرنشان کرد ؛ اینکه مدیریت ارشد شهرستانی سابقه اجرایی و تخصص حوزه عمرانی داشته باشد و از سیاسی کاری در امور مدیریت شهری که مستقیم بر آسایش و رفاه مردم تاثیر دارد پرهیز می نماید یک فرصت بی نظیری بوده که تمام تلاش و توان خودمان را خواهیم بست تا اقدامات اثرگذاری را در سایه رهنمودهای مهندس معافی در شهر تنکابن پیش ببریم.